FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stavebníctvo

stavebníctvo

- technický odbor, ktorý sa zaoberá výstavbou a vykonáva i riadi stavebnú činnos».