FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stav termodynamický

stav termodynamický

- stav termodynamickej sústavy určený hodnotami fyzikálnych veličín, napr. tlakom, teplotou ap. ( L715;727).