FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Statočnosť

statočnosť

- 1. česť, cestnosť, poctivosť, charakternosť; 2. odvaha, hrdinstvo, zmužilosť ( L210;234).