FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Starosť

starosť

- nepokoj mysle spôsobený životnými ťažkosťami a problémami, obavami o dobrý výsledok niečoho ( L210;228).