FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stankevič, n. v.

Stankevič, Nikolaj Vladimirovič (1813 - 1840)

- ruský filozof, zakladateľ a vedúci krúžku, ku ktorému v rôznych obdobiach patrili Belinskij, Bakunin, K. S. Aksakov a i. V centre Stankevičovej pozornosti boli otázky etiky a otázky riešenia sociálnych problémov.