FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Správa doxografická

správa doxografická

- komentár neskorších autorov k učeniu toho-ktorého filozofa, ktorý je vo vydaniach spravidla označený písmenom A ( L15;15pozn.1).