FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spracovanie informácií

spracovanie informácií

- operácie, ktorými sa v informačnom systéme informácie triedia a upravujú tak, aby boli vhodné na znázornenie pre prijímateľa, alebo nariadenie určitého procesu.