FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spor medzi dialektikmi a antidialektikmi

spor medzi dialektikmi a antidialektikmi

- spor v scholastike 11. storočia v podstate medzi stúpencami filozofie a stúpencami teológie: problém spočíval v tom, že niektoré východiská svojej vedy teológ pokladá za zjavené Bohom, a preto požaduje, aby ich za takéto uznávali aj iné vedy. Spor sa týkal oblasti a hraníc ľudského rozumu. Boli to prvé pokusy vymedziť hrannice medzi filozofiou a teológiou ( L623;43).

-------------------------------------------
spor medzi dialektikmi a antidialektikmi>