FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spoločnosť východoindická

spoločnosť východoindická

- obchodná spoločnosť, monopolistická spoločnosť pre obchod s kolóniami vo Východnej Indii a na Ďalekom východe; východoindické spoločnosti si v 17. stor. 19. stor. vyhradzovali v jednotlivých európskych štátoch monopol na obchod s južnou a juhovýchodnou Áziou. Najvýznamnejšími boli: britská, holandská a francúuzska.