FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sparta

Sparta

- Lacedemón, gr. Lakedaimón - grécke mesto na juhu Peloponézu. Najstaršie osidlenie z mykénbskej doby.