FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spájanie myšlienok

spájanie myšlienok

- utváranie istého myšlienkového celku; základnými formami spájania myšlienok je indukcia, tradukcia, analógia, dedukcia.