FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sombart, w.

Sombart, Werner (1863 - 1941)

- nemecký sociológ a ekonóm. Skúmal kapitalizmus ako osobitný sociálny jav, problémy sociálnej mobility a sociálnej stratifikácie. Spočiatku sa hlásil k socializmu a Marxovmu učeniu. Jeho hlavnou myšlienkou je idea pokojného vývoja kapitalizmu k spoločnosti sociálneho pluralizmu, v ktorej koexistuje dlho kapitalizmus a socializmus.