FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Somatológia

somatológia (gr.)

- teloveda - náuka o ľudskom tele, o jeho zložení ( anatómia) a funkciách ( fyziológia). V užšom zmysle zahrnuje štúdium vonkajších foriem tela, veľkosti, rastu, hmotnosti, telesných rozmerov a proporcií orgánov skladby, pigmentačné zložky, tvar hlavy a tváre a jej častí po celú dobu vývoja jedinca ( L217;322).

--------------
somatológia>