FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociolingvistika

sociolingvistika

- jazykovedná disciplína skúmajúca spoločenské podmienky jazykovej komuniká- cie, vzťah jazyka a spoločnosti, vzťah používateľov k jazyku ( L536;157).