FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Smr» vesmíru tepelná

smr» vesmíru tepelná

- zánik vesmíru vplyvom vzrastania entropie, sprevádzaného vyrovnávaním teplotných rozdielov vo vesmíre, čo v konečnom dôsledku znemoľní vo vesmíre akýkoµvek pohyb.