FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Smr» (rimania)

smr» ( Rimania)

Rimania rozliąovali medzi umieraním jednotlivca a smr»ou, pričom smr» predstavovala podµa nich niečo pekné, lebo znamenala večný pokoj a stav bez náruľivosti ( L228;15).