FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Smr» (epikuros)

smr» ( Epikuros)

- sa nás netýka, pretoľe pokiaµ sme tu my, nie je tu smr», a keď pride smr», nie sme tu my ( L1050;24).