FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovenský filozofický kongres 1.

slovenský filozofický kongres 1.

- filozofické podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 11. - 12. 11. 1995 a ktorého cieµom bolo prispie» k vzájomnej informovanosti o súčasnom stave slovenskej filozofie.

-----------------------------------
slovenský filozofický kongres 1.>