FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovenčina kamaldulská

slovenčina kamaldulská

- variant kultúrnej slovenčiny pred bernolákovským obdobím, nazvaný podľa rehole kamaldulov, ktorej príslušníci sa významne pričinili o zveľadenie kultúrnej západoslovenčiny obsiahlym rukopisom latinsko-slovenského slovníka Syllabus dictionarii latino-slovenicus ... z roku 1763.