FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skúmanie empirické

skúmanie empirické

- skúmanie zamerané priamo na objekt a opierajúce sa o údaje pozorovania a experimentu (porov. teoretické skúmanie).