FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skandha

skandha (sans.) skandha (FT)

- bytostná zloľka, ktorá tvorí tzv. ja, manifestujúce sa prejavmi osobného vedomia. Sú to:

1. telesné zmyslové vnemy (časti tela);
2. pocity (cit);
3. rozliąujúce predstavy (vnímanie);
4. vôµové hnutia (myslenie);
5. akty uvedomovania (vedomie).