FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sheldrake, r.

Sheldrake, Rupert (28. 6. 1942 Newark-on-Trent - )

- anglický biológ a filozof; študoval filozofiu od 1963 na Harvardskej univerzite (USA), promoval v odbore biochémie na Cambridgeskej univerzite (Anglicko). Je členom Kráľovskej spoločnosti. Žije ako súkromný vedec v Londýne.

V rokoch 1974-78 pracoval ako rastlinný fyziológ vo výskumnom pracovisku v Indii, kde ho inšpirovala celostná ázijská filozofia k formulovaniu teórie morfogenetických polí, podľa ktorej sa svet javí ako vyvíjajúci sa organizmus vytvárajúci nespočetné formy - od galaxií cez jednobunkové organizmy až po subatomárne častice. Súvislosti medzi týmito štruktúrami zabezpečujú morfogenetické polia, tvoriace akúsi pamäť prirody.

Podľa Sheldrake sa západná civilizácia dostala do bezvýchodiskovej situácie a bude vystriedaná holistickým vekom.