FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sféra

sféra

- oblas», okruh, prostredie; oblas» pôsobnosti, vplyvu, záujmu.

--------
sféra>