FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sémiológia

semiológia = semiotika

- veda o znakoch (symboloch) a ich systémoch (z ktorých najdôležitejším je jazyk); všeobecná náuka o znaku ( L1302;10).