FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Séma

séma

- sémantický príznak - základná jednotka obsahového plánu jazyka, nazývaná jednotkou elementárneho zmyslu. Je to najmenší sémantický komponent, ktorý nemožno ďalej členiť. Súhrn sém tvorí semému ( L534;377-378).