FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sechehaye, a.

Sechehaye, Albert (1870 - 1946)

- švajčiarsky jazykovedec, profesor všeobecnej jazykovedy na univerzite v Ženeve, príslušník ženevskej školy. R. 1916 spolu s Ch. Ballym vydal Cours de linguistique générale F. de Saussura.