FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Searle, j. r.

Searle, John Roger (1932 Denver (Colorado) - ) Kód: 591

- americký filozof, predstaviteµ analytickej filozofie, filozofie jazyka a lingvista. Z jeho prác vychádza teória rečových aktov. Analýzu rečových aktov Searle stotoľňuje Searle so sémantickou analýzou jazyka, pričom rečový akt (591) sa mu javí ako kµúč k jazykovému významu.

----------------
Searle, J. R.>