FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Scholastika vrcholná - predstavitelia

scholastika vrcholná - predstavitelia

Adam z Marshu
Albert z Bollstädtu zvaný Veľký
Alexander Neckham
Alexander z Halesu

Bacon, R.
Bonaventura
Bartolomej Angličan

Duns Scotus, J.

Egídius Riman

Henrich z Gentu
Hugo zo St. Cher

Ján Rupella
Ján Pointlasne

Neckham, A.

Peter z Tarentaise

Richard Fisacre
Richard z Cornwallu

Tomáš Akvinský
Tomáš z Yorku
Tomáš zo Chantimpré