FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Scéna

scéna

- 1. priestor, v ktorom herci predvádzajú dramatický dej, v divadle javisko; tiež umelecké stvárnenie tohto priestoru (prostredia deja); 2. uzavretá časť, výjav z dramatického diela ( L715;638).