FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sartori, g.

Sartori, Giovanni (1924 - )

- taliansko- americký politológ, teoretik demokracie, profesor humanitných vied na Columbia University v USA.

Sartori je predstaviteľom nového obdobia rozvoje talianskej politológie; vzhľadom na svoju úzku spojenosť s americkou politilógiou sa neskôr presídlil do USA.

Od šestdesiatcyh rokov 20. stor. reprezentuje záujem talianskych politológov o komplexný výskum strán a straníckych systémov, o rozbor vzťahov medzi demokraciou a politickou kulturou mocenskej elity a stále viac aj o metodologické otázky politickovýskumnej praxe ( L653;26).

--------------
Sartori, G.>