FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sapir, e.

Sapir, Edward (26. 1. 1884 - 4. 2. 1939)

- americký jazykovedec a antropológ, zakladateľ amerického štrukturalizmu, žiak F. Boasa. Zaoberal sa všeobecnou jazykovedou, porovnávacou gramatikou indiánskych jazykov.

------------
Sapir, E.>