FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia pedagogická

psychológia pedagogická

- skúmanie psychologických zákonitostí výchovy a vzdelávania človeka v postupných obdobiach jeho života; zameriava sa najmä na osvojovanie si vedomostí, schopností a postojov. Pedagogická psychológia skúma psychické procesy a činnosti učiteľov, žiakov a samostatne sa učiacich ( L571; 170).

--------------------------
psychológia pedagogická>