FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia experimentálna

psychológia experimentálna

- skúmanie psychických javov pomocou experimentálnych metód, ktoré sa utvorilo najprv v podobe výskumu elementárnych psychických funkcií - pocitov, vnímania , reakčného času v polovici 19. stor. vo fyziologických laboratóriách.