FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia deskriptívna

psychológia deskriptívna

- psychológia intenčná - psychológia, ktorú rozvíjal F. Brentano; za podstatu psychických javov, ako myslenie, predstavy, spomienky považuje ich zameranosť, a to na skutočmné alebo ideálne objekty ( L571;169).