FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prozódia

prozódia

- 1. náuka o zvukovej stránke jazyka z hľadiska veršovewj výstavby 2. náuka o prízvuku 3. náuka o verši (cf. L573;8).