FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prístup

prístup

- 1. miesto, kadiaµ sa niekam prichádza; príchod 2. moľnos», právo, oprávnenie, dovolenie vojs», vstúpi» niekam 3. moľnos» voµne vniknú», preniknú», dosta» sa niekam 4. moľnos» dosiahnu» niečo, dosta» sa k niečomu 5. postoj, pomer, stanovisko

----------
prístup>