FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príroda (aristoteles)

príroda ( Aristoteles)

- dianie; prameň pohybu (29) i pokoja vo veciach (29) i vo svete. Príroda je cieľ, pre ktorý sa všetko vo svete deje, ďalej nevyhnutnosť vo svete, zákon, a napokon vnútorný vzťah medzi javmi sveta. Je predmetom skúmania fyziky (29).

Príroda je na základe štyroch príčin (29) vďaka imanentnému pohybu tvorcom všetkého a svojimi zákonmi všetko zahřňa a všetko riadi. Príroda je zákonom sebe samej. Pozemská priroda znamená stále prechádzanie od prvotných elementov k rastlinám a ďalší rozvoj od rastlín k živočíchom ( L23;103, 104).