FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prípona

prípona

- sufix - časť slova ( morféma) stojaca za slovným základom (koreňovou morfémou) a meniaca jeho slovný (pek-ár) alebo gramatický význam (žen-a, -y).