FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp ekvivalencie

princíp ekvivalencie

- vo fyzike: princíp, podľa ktorého je pohyb objektu v neinerciálnej vzťažnej sústave rovnaký ako v inerciálnej vzťažnej sústave za prítomnosti gravitačných síl.