FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príklonka

príklonka

- enklitika - neprízvučné slovo prikláňajúce sa k predchádzajúcemu prízvučnému, napríklad slovo "ma" vo výraze "vidí ma".