FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Priemysel chemický

priemysel chemický

- priemyselné odvetvie s vysokou technickou a technologickou náročnosťou zaoberajuce sa chemickou premenou surovín na produkty, napríklad výrobou celulózy a papiera (celulózový priemysel, papierenský priemysel). Ďalej sem patrí výroba chemických vláken a fólií, plastických hmôt, spracovanie gumy a plastických hmôt atď.

---------------------
priemysel chemický>