FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Presupozícia

presupozícia (lat.)

- veta, ktorej pravdivosť je nutnou podmienkou toho, aby iná veta bola výrokom, čiže aby nadobudla pravdivostnú hodnotu. Na určenie presupozicie slúži Strawsonovo test, podľa ktorého:

Ak p vyplýva z q aj z żq, tak p je presupozícia.

Napríklad veta "Čínsky cisár je bohatý." má presupoziciu "Existuje čínsky cisár."