FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prejav jazykový

prejav jazykový

- oznámenie sprostredkované v procese komunikácie jazykovými prostriedkami; môže byť hovorený alebo písaný ( L536;70).