FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predpona

predpona

- prefix - časť slova ( morféma) stojaca pred slovným základom (koreňovou morfémou) a meniaca jeho význam ( L715;576).