FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predlitavsko

Predlitavsko

- rakúska časť habsburskej monarchie na západ od rieky Litavy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Pomenovanie 'Predlitavsko' je neoficiálne ( L715;576).