FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo volebné

právo volebné

- právo občana voliť (aktivne volebné právo), nadobúda sa plnoletosťou; oprávnenie byť volený (pasívne volebné právo), nadobúda sa v rôznom veku v závislosti od funkcie, do ktorej má byť občan zvolený; odvetvie práva upravujúce otázku volieb ( L715;784).