FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo na prácu

právo na prácu

- právo občanov získavať prostreidky na uspokojovanie svojich životných potrieb prácou.