FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo dedičské

právo dedičské

- súbor právnych predpisov upravujúcich prechod majetkových práv a povinností zo zomretej fyzickej osoby na jej právnych nástupov ( L715;146).