FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravica nová

pravica nová

- skupiny intelektuálov vo Francúzsku začiatkom 70. rokov 20. stor., ktorí aktívne vystúpili s požiadavkami 'obrody európskej kultúry'. Uvdeomujú si krízu európskej kultúry, ktorej príčiny treba hľadať podľa nich v činnosti starej pravice. Treba sa zrieknuť demokratických tradícií a racionalistického filozofického dedičstva a vrátiť sa k predkresťanskej Európe.

Nová pravica odmieta sociálnu spravodlivosť, svetové dejiny nemajú jednotu, neexistuje pokrok.

Predstavitelia: A. de Benoist, Ch. Bresol, P. Vial, M. Marmin, A. Hobarte).