FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Práca (fyzika)

práca ( fyzika)

- skalárna veličina predstavujúca účinok silového pôsobenia na hmotný bod (hmotné teleso), pri ktorom sa hmotný bod (teleso) premiestňuje ( L321;42); dráhový účinok sily ( L472;354).